Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Izbicy

Projekt „Nasze Drogi ku Niepodległości” BPN

Nasz projekt w sierpniu 2020 r. otrzymał wnioskowane dofinansowanie w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej” Biura Programu Niepodległa, wspierającego działania służące włączaniu obywateli we współtworzenie obchodów stulecia Bitwy Warszawskiej. SOKiS realizował go od sierpnia do listopada 2020 r. w porozumieniu z koalicjantami – OSP w Tarnogórze, Gminnym Klubem Sportowym „RUCH-IZBICA” i Kołem Gospodyń Wiejskich, przy wsparciu mieszkańców i sympatyków Gminy Izbica, członków fejsbukowej Grupy Tarnogóra i okolice – miejsca i ludzie ze starej fotografii oraz naszej lokalnej drukarni „Kreatywny Strych”. Pierwszym etapem projektu była społeczna akcja poszukiwania pamiątek z lat 1917 – 1922, dotyczących lokalnych wydarzeń tego okresu i mieszkańców naszej gminy, którzy brali w nich udział. Szukaliśmy fotografii, dokumentów i przedmiotów głównie odznaczeń wojskowych, elementów wyposażenia wojskowego, umundurowania i itp. tych mieszkańców gminy, którzy uczestniczyli w walkach o niepodległość Polski i w walkach o granice II RP – żołnierzy Legionów Polskich, ochotników w wojnie polsko – bolszewickiej, powstańców śląskich i członków prężnie działającej w okolicach komendy Polskiej Organizacji Wojskowej. Z zebranych przez nas informacji, fotografii i innych pamiątek, w drugiej części projektu, zorganizowana została wystawa, wydano drukiem katalog z wystawy i utworzona została baza informacyjna w postaci fanpejdża na Facebooku i strony internetowej odnoszącej się do historii Polski lat 1917 – 1922, Bitwy Warszawskiej i wydarzeń w naszym regionie w tym okresie:

https://www.facebook.com/naszedrogikuniepodleglosci

https://kuniepodleglosci.pl

Skip to content