Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Izbicy

ARCHIWUM

Konkursy

2022 r.

Konkurs na wieniec dożynkowy

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY: 1. Organizator konkursu: Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Izbicy, ul. Gminna 1A, 22-375 Izbica. 2. Miejsce rozstrzygnięcia konkursu: Stadion Sportowy w Izbicy. 3. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 14 sierpnia 2022, Dożynki Gminno – Parafialne. 4. Cele konkursu: - kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowej - rozbudzanie zainteresowań twórczością związaną z wykonaniem wieńców dożynkowych, łączących tradycję z nowoczesnymi rozwiązaniami sztuki dekoratorskiej - aktywizacja i integracja społeczności lokalnej. 5. Warunki uczestnictwa: - w konkursie mogą wziąć udział wszystkie sołectwa, koła gospodyń, ochotnicze straże pożarne oraz stowarzyszenia i organizacje z terenu Gminy Izbica - zgłoszenie do konkursu polega na zadeklarowaniu uczestnictwa do dnia 8 sierpnia 2022 r. (mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem Messengera) oraz na wykonaniu pracy konkursowej i dostarczeniu jej w dniu rozstrzygnięcia (14 sierpnia) na Stadion Sportowy w Izbicy - do udziału w konkursie każdy uczestnik zgłasza tylko jeden wieniec, wykonany według własnego pomysłu z wykorzystaniem materiałów naturalnych - kwiatów naturalnych żywych lub suchych, ziół i innych roślin polnych, łąkowych i ogrodowych, kłosów zbóż, warzyw i owoców oraz naturalnych dodatków florystycznych i papierowych - bibuły, krepiny itp. - maksymalne wymiary kompozycji konkursowych: wysokość 150 cm, szerokość 100 cm - zgłoszone prace biorą udział w wystawie dożynkowej w dniu 14 sierpnia 2022, podczas uroczystości dożynkowych. 6. Przebieg konkursu: - konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 14 sierpnia 2022, podczas Dożynek Gminno – Parafialnych na Stadionie Sportowym w Izbicy - uczestnicy będą ubiegać się o nagrody finansowe ufundowane przez organizatora i sponsorów - przewiduje się trzy nagrody główne za zajęcie I, II i III miejsca oraz nagrody pocieszenia za udział w konkursie - rozstrzygnięcie konkursu połączone z wręczeniem nagród odbędzie się podczas uroczystości dożynkowych. 7. Ocena prac: - oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatora - Komisja oceniać będzie estetykę, stopień trudności, technikę wykonania i wykorzystane materiały - prace nagrodzone stanowią własność Organizatora. 8. Postanowienia końcowe: - organizator zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszego regulaminu - udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na fotografowanie pracy konkursowej oraz osób prezentujących kompozycję podczas uroczystości dożynkowych - informacje o nagrodzonych pracach zostaną podane do publicznej wiadomości przez organizatora.

Konkurs na dożynkową dekorację

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ DEKORACJĘ DOŻYNKOWĄ DOMÓW I SOŁECTW 1. Organizator konkursu: Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Izbicy, ul. Gminna 1A, 22-375 Izbica. 2. Miejsce rozstrzygnięcia konkursu: Stadion Sportowy w Izbicy. 3. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 14 sierpnia 2022, Dożynki Gminno – Parafialne. 4. Cele konkursu: - kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowej dożynek - podtrzymywanie umiejętności wykonywania tradycyjnych rekwizytów obrzędowych - rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań twórczością ludową - prezentacja płodów rolnych w postaci dekoracji dożynkowych - aktywizacja i integracja społeczności lokalnej. 5. Warunki uczestnictwa: - w konkursie mogą wziąć udział wszystkie sołectwa, koła gospodyń oraz indywidualni mieszkańcy Gminy Izbica - zgłoszenie do konkursu polega na zadeklarowaniu uczestnictwa do dnia 8 sierpnia 2022 r. (mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem Messengera) oraz na wykonaniu ozdób dożynkowych umieszczonych w kompozycji z wykorzystaniem płodów rolnych, sprzętu rolniczego itp. przed własną posesją lub przy drodze w danym sołectwie – do udziału w konkursie każdy uczestnik zgłasza tylko jedną dekorację. 6. Przebieg konkursu: - konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 14 sierpnia 2022, podczas Dożynek Gminno – Parafialnych na Stadionie Sportowym w Izbicy - uczestnicy będą ubiegać się o nagrody finansowe ufundowane przez organizatora i sponsorów - przewiduje się trzy nagrody główne za zajęcie I, II i III miejsca oraz nagrody pocieszenia za udział w konkursie - rozstrzygnięcie konkursu połączone z wręczeniem nagród odbędzie się podczas uroczystości dożynkowych. 7. Ocena prac: - oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatora w przeddzień Dożynek Gminno – Parafialnych - Komisja oceniać będzie głównie nawiązanie do tradycji dożynkowej min. poprzez użycie materiałów naturalnych, trwałość dekoracji, sposób ekspozycji, pomysłowość. 8. Postanowienia końcowe: - organizator zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszego regulaminu - udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na fotografowanie dekoracji konkursowej - informacje o nagrodzonych pracach zostaną podane do publicznej wiadomości przez organizatora.

Konkurs na pisankę wielkanocną

XXIV KONKURS PLASTYCZNY związany z obchodami Świąt Wielkanocnych ph. "NAJPIĘKNIEJSZA PISANKA" REGULAMIN: 1. Organizatorem konkursu jest Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Izbicy z/s Tarnogórze, ul. Krakowskie Przedmieście 72, 22-375 Izbica. 2. Konkurs skierowany jest do: przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, Kół Gospodyń Wiejskich, twórców ludowych z terenu Gminy Izbica. 3. Cele konkursu: pielęgnowanie tradycyjnych zwyczajów i obrzędów świątecznych, angażowanie do twórczej pracy i upowszechnianie twórczości ludowej oraz konfrontacja indywidualnych artystycznych zainteresowań i osiągnięć. 4. Czas trwania konkursu: 29 marca 2022 r. – 29 kwietnia 2022 r. 5. Warunki uczestnictwa: • Prace muszą być związane z hasłem konkursu - jedyną dopuszczalną formą wykonania pracy konkursowej jest PISANKA. • Technika wykonania i wymiary pracy dowolne. • Każda praca musi być opatrzona kartą zgłoszenia i klauzulą konkursową oraz dostarczona do Organizatora do dnia 29 kwietnia 2022 r. • Prace konkursowe mogą być wykonywane indywidualnie lub zespołowo a oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych: 1. kat. I - przedszkola, kl. 0 2. kat. II - szkoły podstawowe kl. I-IV 3. kat. III - szkoły podstawowe kl. V-VIII 4. kat. IV - szkoły ponadpodstawowe 5. kat. V - KGW, twórcy ludowi. 6. Ocena prac: • Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. • Komisja oceniać będzie zgodność prac z hasłem konkursowym, pomysłowość, estetykę i samodzielność wykonanych prac.

2021 r.

Konkurs plastyczny "Świąteczno-noworoczna kartka z aniołem"

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY i SPORTU W IZBICY Z/S TARNOGÓRZE ogłasza XXIII KONKURS PLASTYCZNY związany z obchodami ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA ph. “ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA KARTKA Z ANIOŁEM”. Anioł zwiastujący tajemnicę Narodzin jest wszechobecny w kulturze i w tradycji Świąt Bożego Narodzenia na całym świecie. Jest postacią, która z opowieści biblijnych trafiła do sztuk plastycznych, literatury, muzyki i filmu. Bez anioła (aniołów) nie ma Świąt Bożego Narodzenia. Anioł bywa też postacią realną, która łączy to co ludzkie i pospolite z niebiańskim, nie tylko w czasie Świąt … Podczas Świąt anioła spotkamy w kolędzie, szopce, jasełkach, świątecznych ozdobach i … życzeniach. Życzmy sobie zatem Aniołów, na cały kolejny rok, najpiękniej jak potrafimy. Celem konkursu jest pielęgnowanie tradycyjnych zwyczajów i obrzędów świątecznych, angażowanie do twórczej pracy oraz konfrontacja indywidualnych artystycznych zainteresowań i osiągnięć. REGULAMIN KONKURSU: 1. Organizatorem konkursu jest Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Izbicy z/s Tarnogórze, ul. Krakowskie Przedmieście 72, 22-375 Izbica. 2. Konkurs skierowany jest do: przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, Kół Gospodyń Wiejskich, twórców ludowych oraz uczestników zajęć artystycznych placówek kulturalnych z terenu Gminy Izbica. 3. Czas trwania konkursu – 14 grudnia 2021 – 14 stycznia 2022 r. 3. Warunki uczestnictwa: • Prace muszą być związane z hasłem konkursu – jedyna dopuszczalna forma pracy to papierowa KARTKA OKOLICZNOŚCIOWA, której głównym elementem jest ANIOŁ – jego utrwalona w kulturze chrześcijańskiej postać, atrybuty, symbole z nim związane, różnorodne kulturowe nawiązania itp. • Główny element pracy powinien być osadzony w kontekście chrześcijańskich tradycji świątecznych – kartka powinna więc zawierać świąteczno-noworoczne elementy z nimi związane, może zawierać także elementy związane z zimową porą roku • Format – typowy – pocztówkowy: A6 lub A5, kształt – standardowy (prostokąt, kwadrat) lub dowolny, ale mieszczący się w formacie standardowym; prace większe niż wskazane formaty nie będą brane pod uwagę!!! • Technika – dowolna (baza kartki papierowa, ale jej elementy dowolne). • Każdy uczestnik zgłasza TYLKO JEDNĄ PRACĘ. • Zgłoszona praca musi być opatrzona informacjami o autorze (imię i nazwisko, wiek, miejscowość, szkoła itp.) i wraz z kartą zgłoszenia dostarczona do Organizatora do dnia 14 stycznia 2022 r. (osobiście lub poprzez pocztę tradycyjną). • Prace mogą być wykonywane indywidualnie lub zespołowo, oceniane będą w kategoriach wiekowych: 1. kat. I – przedszkola, kl. 0 2. kat. II – szkoły podstawowe kl. I-IV 3. kat. III – szkoły podstawowe kl. V-VIII 4. kat. IV – szkoły ponadpodstawowe 5. kat. V – KGW, twórcy ludowi. 4. Ocena prac: • Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. • Komisja oceniać będzie zgodność prac z hasłem konkursowym, pomysłowość, estetykę i samodzielność wykonanych prac. • Prace nagrodzone stanowią własność Organizatora.

"Mój ogród"

Rusza kolejna edycja konkursu na najpiękniejszy przydomowy ogródek w Gminie Izbica. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!! REGULAMIN KONKURSU: 1. Organizatorem gminnego konkursu „MÓJ OGRÓD” jest Wójt Gminy Izbica oraz Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Izbicy z/s w Tarnogórze. 2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich mieszkańców gminy Izbica. 3. Cele konkursu: 1) Zachęcenie mieszkańców do zadbania o estetyczne zagospodarowanie ogródków i terenu prywatnych posesji mieszkalnych, do świadomego i twórczego uczestnictwa w kreowaniu najbliższego otoczenia i pozytywnego wizerunku naszej Gminy. 2) Zachęcenie do zainteresowania się samodzielną organizacją najbliższej architektury krajobrazu pod względem jej funkcjonalności i zalet uprawiania sztuki ogrodowej, do wyrabiania umiejętności planowania, organizowania i porządkowania przestrzeni, nawyków sumienności w pielęgnowaniu roślinności. 3) Kształtowanie zmysłu estetycznego, propagowanie kreatywnego podejścia do sztuki ogrodnictwa. 4) Konfrontacja indywidualnych ogrodniczych zainteresowań, pomysłów i osiągnięć, innowacyjności, aranżacyjnej oryginalności. 4. CZAS TRWANIA KONKURSU – OD 20 MAJA DO 10 SIERPNIA 2021 r. 5. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU: uczestnictwo zgłaszamy poprzez przesłanie dowolnej liczby fotografii ogródka oraz wypełnionej klauzuli • drogą mailową: sokis.izbica@op.pl • przez Messnegera: wiadomość do użytkownika Sokis Izbica. 6. Oceny ogródków dokona Komisja powołana przez Organizatora. 7. Komisja będzie brała pod uwagę estetykę i funkcjonalność zagospodarowanej przestrzeni oraz kreatywność i oryginalność w jej tworzeniu. Czekamy na ciekawe, nowatorskie propozycje, łączące tradycje sztuki ogrodnictwa z nowoczesnymi rozwiązaniami. Na zdjęciu ogród, który wygrał w konkursie ubiegłorocznym. Autorką fotografii jest jego właścicielka Pani Grażyna Wereda.

Tradycyjny dożynkowy konkurs na najpiękniejszą dekorację domów i sołectw

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ DEKORACJĘ DOŻYNKOWĄ DOMÓW I SOŁECTW 1. Organizator konkursu: Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Izbicy z/s Tarnogórze, ul. Krakowskie Przedmieście 72, 22-375 Izbica. 2. Miejsce rozstrzygnięcia konkursu: Stadion Sportowy w Izbicy. 3. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15 sierpnia 2021, Dożynki Gminno – Parafialne. 4. Cele konkursu: - kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowej dożynek - podtrzymywanie umiejętności wykonywania tradycyjnych rekwizytów obrzędowych - rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań twórczością ludową - prezentacja płodów rolnych w postaci dekoracji dożynkowych - aktywizacja i integracja społeczności lokalnej. 5. Warunki uczestnictwa: - w konkursie mogą wziąć udział wszystkie sołectwa, koła gospodyń oraz indywidualni mieszkańcy Gminy Izbica - zgłoszenie do konkursu polega na zadeklarowaniu uczestnictwa do dnia 12 sierpnia 2021 r. (mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem Messengera) oraz na wykonaniu ozdób dożynkowych umieszczonych w kompozycji z wykorzystaniem płodów rolnych, sprzętu rolniczego itp. przed własną posesją lub przy drodze w danym sołectwie - do udziału w konkursie każdy uczestnik zgłasza tylko jedną dekorację. 6. Przebieg konkursu: - konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 15 sierpnia 2021, podczas Dożynek Gminno – Parafialnych na Stadionie Sportowym w Izbicy - uczestnicy będą ubiegać się o nagrody finansowe ufundowane przez organizatora i sponsorów - przewiduje się trzy nagrody główne za zajęcie I, II i III miejsca oraz nagrody pocieszenia za udział w konkursie - rozstrzygnięcie konkursu połączone z wręczeniem nagród odbędzie się podczas uroczystości dożynkowych. 7. Ocena prac: - oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatora w przeddzień Dożynek Gminno – Parafialnych - Komisja oceniać będzie głównie nawiązanie do tradycji dożynkowej m.in. poprzez użycie materiałów naturalnych, trwałość dekoracji, sposób ekspozycji, pomysłowość. 8. Postanowienia końcowe: - organizator zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszego regulaminu - udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na fotografowanie dekoracji konkursowej - informacje o nagrodzonych pracach zostaną podane do publicznej wiadomości przez organizatora.

Konkurs na najpiękniejszą kompozycję dożynkowo - zielną

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KOMPOZYCJĘ DOŻYNKOWO-ZIELNĄ: 1. Organizator konkursu: Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Izbicy z/s Tarnogórze, ul. Krakowskie Przedmieście 72, 22-375 Izbica. 2. Miejsce rozstrzygnięcia konkursu: Stadion Sportowy w Izbicy. 3. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15 sierpnia 2021, Dożynki Gminno – Parafialne. 4. Cele konkursu: - kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowej - rozbudzanie zainteresowań twórczością związaną z wykonaniem kompozycji dożynkowych, łączących tradycję z nowoczesnymi rozwiązaniami sztuki dekoratorskiej - aktywizacja i integracja społeczności lokalnej. 5. Warunki uczestnictwa: - w konkursie mogą wziąć udział wszystkie sołectwa, koła gospodyń, ochotnicze straże pożarne oraz stowarzyszenia i organizacje z terenu Gminy Izbica - zgłoszenie do konkursu polega na zadeklarowaniu uczestnictwa do dnia 12 sierpnia 2021 r. (mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem Messengera) oraz na wykonaniu pracy konkursowej i dostarczeniu jej w dniu rozstrzygnięcia (15 sierpnia) na Stadion Sportowy w Izbicy - do udziału w konkursie każdy uczestnik zgłasza tylko jedną kompozycję, wykonaną według własnego pomysłu z wykorzystaniem materiałów naturalnych - kwiatów naturalnych żywych lub suchych, ziół i innych roślin polnych, łąkowych i ogrodowych, kłosów zbóż, warzyw i owoców oraz naturalnych dodatków florystycznych i papierowych - bibuły, krepiny itp. - maksymalne wymiary kompozycji konkursowych: wysokość 150 cm, szerokość 100 cm - zgłoszone prace biorą udział w wystawie dożynkowej w dniu 15 sierpnia 2021, podczas uroczystości dożynkowych. 6. Przebieg konkursu: - konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 15 sierpnia 2021, podczas Dożynek Gminno – Parafialnych na Stadionie Sportowym w Izbicy - uczestnicy będą ubiegać się o nagrody finansowe ufundowane przez organizatora i sponsorów - przewiduje się trzy nagrody główne za zajęcie I, II i III miejsca oraz nagrody pocieszenia za udział w konkursie - rozstrzygnięcie konkursu połączone z wręczeniem nagród odbędzie się podczas uroczystości dożynkowych. 7. Ocena prac: - oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatora - Komisja oceniać będzie estetykę, stopień trudności, technikę wykonania i wykorzystane materiały - prace nagrodzone stanowią własność Organizatora. 8. Postanowienia końcowe: - organizator zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszego regulaminu - udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na fotografowanie pracy konkursowej oraz osób prezentujących kompozycję podczas uroczystości dożynkowych - informacje o nagrodzonych pracach zostaną podane do publicznej wiadomości przez organizatora.

Wydarzenia

Zimowe warsztaty dla dzieci i młodzieży 21.02 - 25.02. 2022

W drugim tygodniu zimowych ferii DK w Tarnogórze zorganizował zimowe warsztaty dla dzieci i młodzieży. We współpracy z OSP Tarnogóra, Biblioteką Gminną i Kuźnią Kultury w dniach 21 - 25 lutego 2022 r. w ramach zajęć artystycznych, edukacyjnych i rozrywkowych zaproponowaliśmy naszym podopiecznym twórcze spędzanie wolnego czasu. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się pokazy strażackie. Fotorelacja z warsztatów do obejrzenia w naszej galerii.

218604595_1514929548848459_8479699116992337352_n

Warsztaty artystyczne dla dzieci i dorosłych 22.07 - 31.08. 2021

DK w Tarnogórze zorganizował letnie warsztaty rękodzielnicze, fotograficzne i muzyczne w ramach LETNIEJ AKADEMII pn. „NATURA ARTYSTYCZNA”. W dniach 22 lipca – 31 sierpnia 2021 r. zaproponowaliśmy twórcze spędzanie wolnego czasu letniego w ramach zajęć artystycznych, opartych o tematykę letniej przyrody, głównie świata roślin. Motywy, po które na różne sposoby sięgaliśmy do natury, były inspiracją naszej wspólnej pracy i zabawy. W ramach letniej akademii zaprosiliśmy do współpracy także panią Alicję Barcikowską z Fundacji Sanctus Nemus, która poprowadziła zajęcia o pszczołach.

EKO spływ kajakowy

W pierwszym gminnym EKO spływie zorganizowanym 21 maja wzięło udział 21 osób. Uczestnicy spływu zebrali 24 worki śmieci, które zostały przewiezione na miejscowe składowisko odpadów. W pakowaniu worków z nieczystościami pomagali m.in. Wójt Gminy Izbica Jerzy Lewczuk i prezes miejscowego przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej Piotr Banach. Każdy uczestnik zebrał co najmniej 1 worek nieczystości, głównie plastikowych butelek.

Skip to content