Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Izbicy z/s w Tarnogórze

KONKURSY, TURNIEJE

Nasze konkursy

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY i SPORTU W IZBICY Z/S TARNOGÓRZE ogłasza
XXIII KONKURS PLASTYCZNY
związany z obchodami ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
ph. “ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA KARTKA Z ANIOŁEM”.
Anioł zwiastujący tajemnicę Narodzin jest wszechobecny w kulturze i w tradycji Świąt Bożego Narodzenia na całym świecie. Jest postacią, która z opowieści biblijnych trafiła do sztuk plastycznych, literatury, muzyki i filmu. Bez anioła (aniołów) nie ma Świąt Bożego Narodzenia. Anioł bywa też postacią realną, która łączy to co ludzkie i pospolite z niebiańskim, nie tylko w czasie Świąt …
Podczas Świąt anioła spotkamy w kolędzie, szopce, jasełkach, świątecznych ozdobach i … życzeniach.
Życzmy sobie zatem Aniołów, na cały kolejny rok, najpiękniej jak potrafimy.
Celem konkursu jest pielęgnowanie tradycyjnych zwyczajów i obrzędów świątecznych, angażowanie do twórczej pracy oraz konfrontacja indywidualnych artystycznych zainteresowań i osiągnięć.
REGULAMIN KONKURSU:
1. Organizatorem konkursu jest Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Izbicy z/s Tarnogórze, ul. Krakowskie Przedmieście 72, 22-375 Izbica.
2. Konkurs skierowany jest do: przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, Kół Gospodyń Wiejskich, twórców ludowych oraz uczestników zajęć artystycznych placówek kulturalnych z terenu Gminy Izbica.
3. Czas trwania konkursu – 14 grudnia 2021 – 14 stycznia 2022 r.
3. Warunki uczestnictwa:
• Prace muszą być związane z hasłem konkursu – jedyna dopuszczalna forma pracy to papierowa KARTKA OKOLICZNOŚCIOWA, której głównym elementem jest ANIOŁ – jego utrwalona w kulturze chrześcijańskiej postać, atrybuty, symbole z nim związane, różnorodne kulturowe nawiązania itp.
• Główny element pracy powinien być osadzony w kontekście chrześcijańskich tradycji świątecznych – kartka powinna więc zawierać świąteczno-noworoczne elementy z nimi związane, może zawierać także elementy związane z zimową porą roku
• Format – typowy – pocztówkowy: A6 lub A5, kształt – standardowy (prostokąt, kwadrat) lub dowolny, ale mieszczący się w formacie standardowym; prace większe niż wskazane formaty nie będą brane pod uwagę!!!
• Technika – dowolna (baza kartki papierowa, ale jej elementy dowolne).
• Każdy uczestnik zgłasza TYLKO JEDNĄ PRACĘ.
• Zgłoszona praca musi być opatrzona informacjami o autorze (imię i nazwisko, wiek, miejscowość, szkoła itp.) i wraz z kartą zgłoszenia dostarczona do Organizatora do dnia 14 stycznia 2022 r. (osobiście lub poprzez pocztę tradycyjną).
• Prace mogą być wykonywane indywidualnie lub zespołowo, oceniane będą w kategoriach wiekowych:
1. kat. I – przedszkola, kl. 0
2. kat. II – szkoły podstawowe kl. I-IV
3. kat. III – szkoły podstawowe kl. V-VIII
4. kat. IV – szkoły ponadpodstawowe
5. kat. V – KGW, twórcy ludowi.
4. Ocena prac:
• Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
• Komisja oceniać będzie zgodność prac z hasłem konkursowym, pomysłowość, estetykę i samodzielność wykonanych prac.
• Prace nagrodzone stanowią własność Organizatora.
Zapraszamy do udziału!!!

Konkursy zewnętrzne

Klauzule konkursowe

Wyniki konkursów

I miejsce: Pani AGNIESZKA MAZUREK
II miejsce: Pani GRAŻYNA WEREDA
III miejsce: Pani BOGUSŁAWA SZYMANIAK
Nagroda specjalna: Pan TADEUSZ SZWAJEWSKI
Pozostali uczestnicy:
Pani Joanna Kowalczyk
Pani Monika Sołowiej
Pani Wiesława Piłat

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W KONKURSIE

Na zdj. ogród laureatki i autorki fotografii Pani Agnieszki Mazurek

I miejsce: Sołectwo Tarzymiechy Trzecie
II miejsce: Sołectwo Dworzyska
III miejsce: Sołectwa: Tarnogóra Kolonia, Wirkowice, Izbica

Pozostali uczestnicy:
Sołectwa: Tarnogóra, Wólka Orłowska, Orłów Drewniany Kolonia, Ostrzyca, Romanów, Stryjów, Kryniczki, Topola, Orłów Murowany Kolonia

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W KONKURSIE

Na zdj. dekoracja laureata

I miejsce: Sołectwo Wólka Orłowska
II miejsce: Sołectwo Tarnogóra
III miejsce: Sołectwa: Wirkowice, Izbica

Pozostali uczestnicy:
Sołectwa: Tarzymiechy Trzecie, Dworzyska, Mchy, Ostrzyca, Romanów, Stryjów, Kryniczki, Topola, Orłów Murowany Kolonia, Tarnogóra Kolonia

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W KONKURSIE

Na zdj. wieniec laureata

Jedna z naszych prac zgłoszonych na XIX Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Rodzina. W leśnym zakątku” otrzymała nagrodę, druga została zakwalifikowana do udziału w wystawie. Obie zostały wykonane techniką scrapbookingu na zajęciach artystycznych w DK w Tarnogórze i znalazły się w katalogu wystawy.
Komisja oceniająca w składzie: Jakub Kijuc – przewodniczący, artysta plastyk, Monika Krysiak – przedstawiciel Nadleśnictwa Krasnystaw, Agnieszka Żuk –Słabek- plastyk, wiceprezes Stowarzyszenia „Dzieci pasją”, po obejrzeniu 619 prac nadesłanych z 95 placówek (przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz placówek kultury i stowarzyszeń) z terenu całego województwa lubelskiego, postanowiła nagrodzić, wyróżnić i wybrać do uczestnictwa w wystawie 80 spośród 619 prac, w tym dwie nasze!!!
Cieszymy się bardzo z tego naszego sukcesu, z nagród, dyplomów i podziękowań również.

Protokół z posiedzenia komisji oceniającej prace nadesłane na XIX Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Rodzina – w leśnym zakątku” Pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty i Starosty Krasnostawskiego na stronie Organizatora:

Protokół z posiedzenia komisji oceniającej prace nadesłane na XIX Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Rodzina – w leśnym zakątku” Pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty i Starosty Krasnostawskiego

Konkurs organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Konopnickiej w Krasnymstawie i Nadleśnictwo Krasnystaw pod patronatem Kuratorium Oświaty w Lublinie i Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie adresowany był do dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 19 lat. Cele konkursu to m.in. przedstawienie rodziny jako nadrzędnej wartości w życiu człowieka wpływającej na rozwój społeczny i emocjonalny młodych ludzi oraz rozbudzanie zainteresowań promujących pozytywne wzorce zachowań, budujących pozytywny stosunek do świata, przyrody i ekologii. Technika: malarstwo, rysunek, collage /z wyjątkiem plasteliny i artykułów spożywczych/,grafika, batik. Format: A2 lub A3. Termin nadsyłania prac upłynął 4 czerwca 2021 r.

"Konstytucja 3 Maja" - konkurs plastyczny WOK w Lublinie


Wyniki konkursu

Na konkurs plastyczny organizowany z okazji 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie wpłynęło 238 prac z całego województwa a scrap wykonany w Domu Kultury w Tarnogórze zajął II miejsce w jednej z dwóch kategorii wiekowych (szkoły średnie).

Praca zgłoszona na konkurs wykonana została techniką scrapbookingu – rękodziełem wyrosłym z zamiłowania do zatrzymywania pięknych wspomnień w różnych formach plastycznych.

Wyniki konkursu na stronie WOK (link powyżej). 

Wyniki konkursu "Wielkanocny wianuszek EKO"

Kategoria I – Przedszkola i kl. 0 I miejsce: 1/ Praca zbiorowa – Przedszkole w Izbicy, Grupa 5-6 latki II miejsce: 1/ KAROLINA SAGAN- Przedszkole w Izbicy 2/ ALEKSANDRA DOMAŃSKA – Przedszkole w Orłowie Drewnianym III miejsce: 1/ NATALIA NIZIOŁ – Przedszkole w Tarzymiechach 2/ KINGA WINIARCZYK – Przedszkole w Tarzymiechach Wyróżnienia: 1/ KACPER KARPOWICZ – Przedszkole w Tarzymiechach 2/ ZUZANNA OLECH – Przedszkole w Tarzymiechach 3/ MIŁOSZ MATWIEJ – Przedszkole w Orłowie Drewnianym 4/ GABRIEL GARBULA – DK w Tarnogórze 5/ KLAUDIUSZ BARTOŃ – Przedszkole w Tarnogórze Kolonii Kategoria II – Szkoły Podstawowe kl. I- IV I miejsce: 1/ NICOLA NOWACKA – SP w Orłowie Drewnianym II miejsce: 1/ NIKOLA GIL – DK w Tarnogórze 2/ ELIZA HERDA – SP w Izbicy III miejsce: 1/ WOJTEK SMALIRA – DK w Tarnogórze 2/ WIKTORIA DOŁHAN – DK w Tarnogórze Wyróżnienia: 1/ WIKTORIA JURKIEWICZ – SP w Orłowie Drewnianym 2/ DAWID JAKUBIAK- DK w Tarnogórze 3/ OLA JAKUBIAK – DK w Tarnogórze Kategoria III- Szkoły Podstawowe- kl. V- VIII I miejsce : 1/ AMELKA OLECH – SP w Tarzymiechach 2/ JULKA KORZENIOWSKA – DK w Tarnogórze II miejsce : 1/ MAJA MATWIEJ – SP w Orłowie Drewnianym 2/ JAKUB BARTON– SP w Tarnogórze Kolonii III miejsce : 1/MARTYNA LEWANDOWSKA – SP w Izbicy 2/ IWONA ZACHARZYŃSKA – DK w Tarnogóra Wyróżnienia: 1/ AMELIA LEWANDOWSKA – SP w Izbicy 2/ WIKTORIA DYĆ – SP w Izbicy Kategoria V- Koła Gospodyń Wiejskich, twórcy ludowi, grupy nieformalne, stowarzyszenia: I miejsce: 1/ KGW ZGRANE BABKI – WIRKOWICE II miejsce: 1/ KGW SWOJAKI – TARZYMIECHY TRZECIE 2/ KGW STRYJÓW III miejsce : 1/ KGW ŁOPUSZANIE – TARNOGÓRA KOLONIA Wyróżnienia: 1/ KGW WÓLKA ORŁOWSKA 2/BARBARA GARBAL – Tarzymiechy 3/ AGAT -GRUPA ARTYSTYCZNA DK w Tarnogórze SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W KONKURSIE.

Skip to content