Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Izbicy

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

KGW Tarzymiechy Pierwsze

email: sokis.izbica@op.pl

KGW "Swojaki" Tarzymiechy Trzecie

email: kgwswojaki@gmail.com https://www.facebook.com/kgw.swojaki

KGW "Łopuszanie" Tarnogóra Kolonia

e.mail: kgwlopuszanie@gmail.com https://www.facebook.com/Lopuszanie

KGW Ostrzyca

email: kgwostrzyca@gmail.com https://www.facebook.com/KGWOstrzyca

KGW Tarnogóra

email: dorotakliszczynska1@gmail.com https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Gospody%C5%84-W-Tarnog%C3%B3rze-341588196299729

KGW "Super Kobitki" Romanów

email: 12superkobitki@wp.pl https://www.facebook.com/KG-Romanow-Super-Kobitki-201064876931025

KGW Wólka Orłowska

email: elaniziol@onet.pl https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Gospody%C5%84-Wiejskich-w-W%C3%B3lce-Or%C5%82owskiej-855213014565173

KGW Stryjów

email: kgwstryjow@wp.pl

KGW Kryniczki

email: kgw.kryniczki@wp.pl

KGW Orłów Murowany Kolonia

emali: malgorzata_sarz@op.pl https://www.facebook.com/KGWOrlowMurowanyKolonia

KGW "Zgrane Babki" Wirkowice

email: izakielbus@gmail.com https://www.facebook.com/kologospodynwirkowice

KGW Orłów Murowany

email: kgworlowmurowany@wwp.pl

KGW Dworzyska

email: kgw.dworzyska@wp.pl

KGW Mchy

email: sokis.izbica@op.pl

KGW Izbica

kgwizbica@gmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100078844697866

KGW Orłowianie Orłów Drewniany

https://www.facebook.com/profile.php?id=100090888136736

Skip to content