Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Izbicy

Archiwum Społeczne Gminy Izbica

Twórzmy razem archiwum społeczne naszej Gminy!!!

 
Jest nam miło poinformować o utworzeniu przy naszym ośrodku archiwum społecznego – Archiwum Społecznego imienia Albina Sokołowskiego w Tarnogórze, które jest już z bazie archiwów społecznych Centrum Archiwistyki Społecznej: 
Archiwum ma też swoją stronę na fejsbuku, zapraszamy: 
Zdecydowaliśmy też o zorganizowaniu stałej ekspozycji poświęconej naszym lokalnym tradycjom i pamięci o przeszłości, ale takiej, która będzie dziełem wspólnym i trwałym. Chcemy stworzyć miejsce, które zgromadzonymi w nim pamiątkami będzie „opowiadać” historię i kulturę naszej małej ojczyzny – pielęgnowane latami tradycje, zwyczaje i obrzędy, wielopokoleniowe historie rodzinne. Mamy ich wiele i warto je zebrać i odpowiednio wyeksponować.
 
Taka ekspozycja byłaby kontynuacją tego, co zaczęliśmy na facebookowej grupie Tarnogóra i okolice – miejsca i ludzie na starej fotografii https://www.facebook.com/groups/tarnogora.miejscailudziezestarejfotografii oraz podczas spotkań z mieszkańcami czy w trakcie realizacji projektu „Nasze drogi ku niepodległości” https://www.facebook.com/search/top?q=%E2%80%9Enasze%20drogi%20ku%20niepodleg%C5%82o%C5%9Bci%22%20%23wiktoria1920 , dzięki czemu już ocaliliśmy część różnorodnych tradycji regionu. Byłaby także sposobem na konsolidację wysiłków, które wkładacie w przygotowanie wszystkich tradycyjnych obrzędów np. dożynkowych, wymagających wykorzystania przedmiotów, które oprócz codziennej funkcji użytkowej, posiadają także wartość historyczną a więc i edukacyjną.
 
Nie stworzymy jednak takiego miejsca bez Was – tu potrzebne będą pamiątki, które posiadacie w swoich rodzinnych zbiorach – fotografie, dokumenty, druki (książki, gazety), stare przedmioty „z duszą” – narzędzia gospodarskie, elementy wyposażenia domów i gospodarstw, ozdoby – wszystko to czym moglibyście się podzielić i co chcielibyście pokazać innym. Chcemy je pożyczyć, aby stworzyć miejsce z duszą, naszą duszą, miejsce, które poprzez opowiadanie Waszych historii stałoby się atrakcją turystyczną i placówką edukacyjną. W naszej Gminie takiej inicjatywy jeszcze nie było, pomimo tego, że mamy wiele zrzeszeń nieustannie dbających o pielęgnowanie regionalnych tradycji i pamięci, takich jak Koła Gospodyń Wiejskich i Ochotnicze Straży Pożarnych. 
Liczymy na Was!!!
 
Przedmioty i pamiątki, które pożyczycie do zorganizowania wystawy, będą pod opieką instytucjonalną Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Izbicy i potraktowane jako eksponaty placówki umieszczonej w tym przypadku przy instytucji i korzystającej z jej pomieszczeń – mamy do dyspozycji salę w Domu Kultury w Tarnogórze i część zebranej tam historii czeka na rozwinięcie. Tam – mamy nadzieję – powstanie miejsce, w którym zatrzyma się czas i nasza pamięć. 
Część takich materiałów i działań ma już swoje miejsce na wystawie, na którą serdecznie zapraszamy od maja br. 
 
Osoba do kontaktu w sprawie przekazywania materiałów do archiwum i eksponatów do wystawy: pracownik SOKiS Edyta Repeć, tel. 575 006 72.
 
PROSIMY O PRZEKAZYWANIE INFORMACJI O WYSTAWIE I ARCHIWUM!!!

Zapraszamy na wystawę!!!

Skip to content