Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Izbicy

Projekt "Gmina Izbica - moje miejsce na Ziemi"

W ramach pozyskiwania środków finansowych na działalność kulturalną w 2019 roku ośrodek realizował dwa granty, pierwszy grant współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 ph. „ Zasmakuj w produktach lokalnych ziemi krasnostawskiej”, drugim grantem realizowanym przez ośrodek był projekt Fundacji Orlen – Dar Serca ph. „Moje miejsce na ziemi” . W ramach tego projektu przeprowadzono kilka działań, mających na celu promocję Gminy Izbica, przede wszystkim zorganizowano wystawę fotografii wykonanych przez mieszkańców Gminy oraz wydrukowano pocztówki. Na łamach facebookowej grupy Gmina Izbica w obiektywie, zrzeszającej mieszkańców i sympatyków Ziemi Izbickiej, przeprowadzony został konkurs na najpiękniejsze fotografie, z których wybrano 25. Pocztówki wydrukował Kreatywny Strych. Częścią projektu były także warsztaty fotograficzne przeprowadzone przez p. Marka Witka (Markokopter) i wycieczka krajoznawcza po Roztoczu.

Skip to content