Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Izbicy

ZAPRASZAMY
DO NASZEJ NOWEJ SIEDZIBY W IZBICY!!!

AKTUALNOŚCI

WYDARZENIA, KONKURSY

3 lipca, godz. 14.00, siedziba SOKiS w Izbicy

Zapraszamy na szkolenie w ramach projektu „Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE w ramach Partnerstwa z Obszaru Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego”.

Zapraszamy wystawców do udziału w Dożynkach!!!

Zajęcia wakacyjne

Warsztaty wakacyjne

Wystawa historyczna

Od maja zapraszamy Mieszkańców Gminy i jej Sympatyków do obejrzenia wystawy stałej w Domu Kultury w Tarnogórze

Twórzmy razem archiwum społeczne Gminy Izbica

Zapraszamy Mieszkańców Gminy do współtworzenia miejsca, które pokaże turystom naszą historię i kulturę

Archiwum społeczne naszej gminy na FB

Zapraszamy na nowy profil naszego archiwum na portalu społecznościowym Facebook.
Link do profilu: https://www.facebook.com/profile.php?id=61557681497834

Historia Orkiestry Dętej

Zapraszamy na nowy profil naszej Orkiestry na portalu społecznościowym Facebook.
Link do profilu: https://www.facebook.com/strazacka.orkiestra.deta.z.tarnogory

NASZA OFERTA STAŁA

Zapraszamy na gry stołowe

Codziennie do godz. 20.00 w naszej siedzibie w Izbicy

Zajęcia dla najmłodszych

Nauka języka angielskiego

Zapraszamy do zapisów na zajęcia z języka angielskiego, które odbywać się będą w naszej siedzibie

O nas

Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Izbicy jest gminną instytucją kultury, której zadaniem jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych i sportowych lokalnej społeczności oraz tworzenie optymalnych warunków społecznego dostępu do dóbr kultury, sportu, turystyki i rekreacji

TURYSTYKA I PROMOCJA

Pamiątka jubileuszu OSP Wirkowice

Przy okazji setnej rocznicy powstania OSP w Wirkowicach wydaliśmy kolejny folder informacyjny

Punkt informacji historyczno - turystycznej

W nowej siedzibie utworzyliśmy kącik informacyjny, w którym poznacie Gminę Izbica - jej historię, kulturę, dziedzictwo i nasze działania edukacyjno - promocyjne. Zapraszamy!!!

Dziedzictwo Gminy Izbica

Mamy pierwszy folder promocyjny!!! Powstał przy realizacji projektu "Dziedzictwo obok mnie. Gminne Cuda Regionu" Fundacji Hereditas

EDUKACJA

Nasz udział w akcji Żonkile

Po raz kolejny bierzemy udział w ogólnopolskiej akcji społeczno - edukacyjnej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

PROJEKTY

"Dziedzictwo obok mnie. Gminne Cuda Regionu"

SOKiS zrealizował kolejny projekt Fundacji Hereditas, finansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Nasze drogi ku niepodległości

Nasz projekt w sierpniu 2020 r. otrzymał wnioskowane dofinansowanie w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej” Biura Programu Niepodległa

Zabytki regionu w obiektywie wolontariuszy

W drugiej połowie 2020 r. SOKiS brał udział w ogólnopolskiej akcji inwentaryzacji zabytków przeprowadzonej przez Fundację Hereditas w ramach projektu „Zabytki regionu w obiektywie wolontariuszy”

Gmina Izbica - moje miejsce na Ziemi

W ramach projektu Fundacji Orlen – Dar Serca ph. „Moje miejsce na ziemi” przeprowadzono konkurs fotograficzny, zorganizowano wystawę fotografii wykonanych przez mieszkańców Gminy i wydrukowano pocztówki

Zasmakuj w produktach lokalnych

Projekt grantowy realizowany od maja do września 2019 r. przez SOKiS a finansowany przez LGD Stowarzyszenie Krasnystaw PLUS”, miał formę cyklu warsztatów kulinarnych

Skip to content