Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Izbicy

Orkiestra Dęta na Facebooku!!!

Zapraszamy na nowy profil naszej Orkiestry na portalu społecznościowym Facebook.
Znajdziecie tam aktualności i historię Orkiestry, wspomnienia, zdjęcia, ciekawostki.
Link do profilu: https://www.facebook.com/strazacka.orkiestra.deta.z.tarnogory

Orkiestra Dęta w Tarnogórze

Historia działalności Orkiestry Dętej w Tarnogórze rozpoczęła się w 1924 roku. Skromne wzmianki nie odnotowują składu osobowego orkiestry. Nie wiemy na jakich instrumentach grano i kto był jej założycielem. Wiadomo natomiast, że od początku istnienia Orkiestra związana była z Oddziałem Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnogórze. To dzięki strażakom ze składek i zbiórek wśród miejscowej ludności zakupiono pierwsze instrumenty muzyczne dla powstającej Orkiestry. Już od początku swojego istnienia zdobyła sobie duże grono wielbicieli, uczestnicząc w uroczystych pochodach, świętach ludowych i kościelnych. W okresie działań wojennych w wyniku wielu pożarów, które zniszczyły prawie doszczętnie całą zabudowę Tarnogóry, spłonęły również instrumenty muzyczne przechowywane w prywatnym domu u Pana Piotra Lewandowskiego. Po wyzwoleniu Orkiestra wróciła do swojej działalności. Za prywatne pieniądze od jednostki wojskowej odkupiono instrumenty muzyczne, zwerbowano nowych członków.

W dniu 3 maja 1966 roku w czasie obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego w Lubartowie odbył się koncert najlepszych orkiestr dętych działających na terenie województwa lubelskiego. Wystąpiło w nim 6 orkiestr, wśród nich tarnogórska, która zajęła trzecie miejsce zdobywając w nagrodę klarnet ufundowany przez Wydział Kultury Zarządu Głównego OSP. W 1967 roku oddano do użytku Dom Strażaka i zakupiono nowe instrumenty muzyczne dla Orkiestry. Do 2002 roku Orkiestra działała przy Jednostce OSP w Tarnogórze, a od 1 lutego 2003 roku patronat nad nią przejęła Gmina Izbica i Orkiestra zaczęła funkcjonować w strukturach Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Izbicy z/s w Tarnogórze. 

W czasie swojej 90-letniej historii istnienia Orkiestra Dęta w Tarnogórze swoimi występami uatrakcyjniła wiele gminnych uroczystości kulturalnych, państwowych, kościelnych tj. dożynki, dni miejscowości, dni strażaka, majówki, koncerty z okazji jubileuszy gminnych jednostek OSP, jubileuszy Kół Gospodyń Wiejskich. Orkiestra uczestniczy w Przeglądach Orkiestr Dętych organizowanych w Biłgoraju, Krasnymstawie, Tomaszowie, Krasnobrodzie, Bychawie. W 2003 roku koncertowała podczas Festynu Europejskiego w Wirkowicach. W 2007 roku na XVII Przeglądzie Orkiestr Dętych w Krasnobrodzie zdobyła III miejsce i nagrodę Burmistrz Krasnobrodu. W 2006 roku zdobyła tytuł „Zespół Artystyczny 2006 r. Powiatu Krasnostawskiego w ramach konkursu KULTURA 2006 Powiatu Krasnostawskiego. W 2008 roku na zaproszenie organizatorów uczestniczyła w Festiwalu Hejnalistów w Lublinie.

Skip to content