Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Izbicy

Historia Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Izbicy z/s w Tarnogórze

Historia Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Izbicy z/s w Tarnogórze jest ściśle związana z historią powstania Domu Kultury w Tarnogórze jako siedziby Ośrodka. Historia Domu Kultury w Tarnogórze rozpoczęła się w 1947 r., kiedy to na wykreślonych planach architekta powiatowego inż. Podkowy rozpoczęto jego budowę. Do budowy mieszkańcy Tarnogóry przystąpili z wielką ochotą, czynem społecznym zwozili furmankami różne materiały budowlane oraz drzewo z okolicznych lasów.
W dniu 14 stycznia 1967 roku po długich 20-letnich oczekiwaniach nastąpiło uroczyste otwarcie i oddanie do użytku domu kultury. Dom ten był jedną z największych wiejskich placówek oświatowo-kulturalnych w województwie. W budynku, którego ogółem budowa kosztowała ponad 2 miliony 600 tys. zł, mieściła się Klub-Kawiarnia Rolnika, przedszkole, biblioteka z czytelnią, sala widowiskowa. Pierwszym kierownikiem domu kultury został Pan Antoni Malicki. W początkach działalności funkcjonowanie domu kultury było ściśle związane z działalnością miejscowego Związku Młodzieży Wiejskiej.
W 1969 roku kierownikiem domu kultury została Pani Maria Guz, choreograf z Krasnegostawu. Wtedy to narodziły się ciekawe formy pracy tj. kółko fotograficzne, dziecięcy zespół taneczny, męski zespół chóralny, zespół kukiełkowy, sekcja krótkofalowców, sekcja tenisa stołowego, ponadto prowadzony jest uniwersytet powszechny, w ramach którego działa szkoła zdrowia. Organizowano pogadanki i odczyty, odbywały się występy aktorów z Teatru im. J. Osterwy, Teatru Lalki i Aktora z Lublina, Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Lubelskiej. Organizowano wiejskie dożynki, Dni Tarnogóry, a dla miłośników tańca zabawy taneczne. W następnych latach nastąpił okres ciągłych zmian na stanowisku kierownika, co nie sprzyjało rozwojowi działalności ośrodka.
Trudna sytuacja polityczna w kraju na początku lat 80-tych ze stanem wojennym, zakazem zgromadzeń, godziną policyjną utrudniały rozwój placówki, ale młodzież tarnogórska corocznie w okresie letnim przy nieocenionej pomocy Pani Marii Betlej angażowała się w przygotowanie tradycyjnych dożynek wiejskich. Uroczystości dożynkowe odbywały się na placu przy domu kultury, poczęstunek dla uczestników dożynek oraz zaproszonych gości odbywał się w prywatnych domach u gospodarzy dożynek.
W 1981 roku dom kultury zaczął funkcjonować jako Gminny Ośrodek Kultury, dyrektorem Ośrodka została Pani Teresa Kusiak. W Ośrodku powstały nowe koła zainteresowań, systematycznie odbywały się seansy kina objazdowego. Pod koniec 1984 r. dyrektorem została Pani Teresa Piotrowska. Rozpoczął się długo oczekiwany kapitalny remont budynku. Odnowione zostały wszystkie pomieszczenia, wykonano nowe boazerie, podłogi, odnowiono elewację zewnętrzną. Jednak największą i najważniejszą inwestycją był remont sali widowiskowej, w której urządzono salę kinową z podwyższonymi, na stałe zamontowanymi siedziskami dla 120 osób. Od 1987 roku rozpoczęło działalność stałe kino „Tarnogórzanka”.
W 1988 roku dyrektorem placówki został Pan Krzysztof Kamiński. Zwiększona ilość środków finansowych pozwoliła na zatrudnienie nowych instruktorów, co zaowocowało wzrostem liczby kół zainteresowań. Powstało koło modelarskie, koło nauki gry na instrumentach, koło literackie, koło plastyczne, koło teatralno-recytatorskie, koło hafciarskie.
W 1996 roku kierownikiem domu kultury została Pani Małgorzata Tracz vel Bednarczyk. Działalność Ośrodka rozszerzono na działalność z zakresu czytelnictwa oraz sportu, turystyki i rekreacji – z Gminnym Ośrodkiem Kultury połączono Gminną Bibliotekę Publiczną, tworząc jedną instytucję pod nazwą Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Izbicy z/s w Tarnogórze. Pod koniec 1999 r. dyrektorem ośrodka została p. Małgorzata Jakimiak. W 2007 r. oddzielono bibliotekę i powstały dwie samodzielnie funkcjonujące instytucje kultury tj. Gminna Biblioteka Publiczna w Izbicy z/s w Tarnogórze i Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Izbicy z/s w Tarnogórze.
Od ponad 20-stu lat Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu prowadzi wszechstronną działalność na rzecz upowszechniania kultury, sztuki i sportu, wspierając i promując polskie tradycje, działając aktywnie w kształtowaniu tożsamości kulturowej Ziemi Izbickiej. Podejmowanych jest wiele działań aktywizujących lokalne środowiska w zakresie różnych form działalności kulturalnej, a w szczególności te dotyczące utrwalania tradycji i obrzędów ludowych. We współpracy z aktywnie działającymi na terenie gminy czternastoma Kołami Gospodyń Wiejskich Ośrodek skutecznie promuje Gminę Izbica na różnych imprezach i uroczystościach organizowanych na terenie powiatu krasnostawskiego i powiatów ościennych.
Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu jest organizatorem bądź współorganizatorem wielu imprez kulturalno-rozrywkowych, sportowo rekreacyjnych i jubileuszowych na terenie gminy takich jak np. Biesiada Izbicka nad Wieprzem, Festiwal Smaków nad Wolicą, Letnie Festyny Sportowo-Rekreacyjne w Izbicy, Tarzymiechach, Wirkowicach, Tarnogórze, jubileusze Orkiestry Dętej, Gminnego Klubu Sportowego „Ruch” Izbica, jednostek OSP funkcjonujących na terenie Gminy. Ośrodek jest również organizatorem imprez o zasięgu ponadgminnym tj. Dożynek Powiatowych, Powiatowego Dnia Pracownika i Działacza Kultury, corocznego Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej Jednostek OSP KSRG.
W ramach pozyskiwania środków finansowych z Funduszy Europejskich wybudowano Amfiteatr w Izbicy, zakupiono nowe mundury dla członków Orkiestry Dętej, zakupiono wyposażenie do świetlic wiejskich w Stryjowie, Orłowie Murowanym, Tarzymiechach, Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Izbicy, Wiejskiego Domu Kultury w Wirkowicach i Wólce Orłowskiej.
W 2010 r. w ramach projektu „Aktywizacja mieszkańców Gminy Izbica” realizowanego przez Gminę Izbica w Domu Kultury w Tarnogórze zorganizowano kurs cukierniczy i kurs florystyki z elementami decupage.
W dniu 20 lipca 2014 r. w domu kultury odbyła się uroczystość z okazji 470-lecia powstania Tarnogóry połączona z jubileuszem 90-lecia Orkiestry Dętej oraz oddaniem po kapitalnym remoncie i rozbudowie Domu Kultury w Tarnogórze. W ramach remontu doposażone zostały: sala widowiskowa z kurtyną i oświetleniem scenicznym, pomieszczenia kuchenne w sprzęt kuchenny i AGD, ponadto zakupiono sprzęt nagłaśniający oraz nowe instrumenty muzyczne dla Orkiestry Dętej.
W 2017 roku oddano do użytku skatepark z boiskiem do piłki siatkowej w Izbicy, w 2019 roku przeprowadzono remont płyty boiska sportowego na stadionie sportowym w Izbicy.
W ramach pozyskiwania środków finansowych na działalność kulturalną w 2019 roku ośrodek realizował dwa granty, pierwszy grant współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 ph. „ Zasmakuj w produktach lokalnych ziemi krasnostawskiej”, drugim grantem realizowanym przez ośrodek był projekt Fundacji Orlen – Dar Serca ph. „Moje miejsce na ziemi” . W 2020 roku ośrodek realizował projekt Fundacji Niepodległa ph. „Nasze drogi ku niepodległości”.
Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Izbicy obejmuje swoim zasięgiem działania teren Gminy Izbica. W strukturach Ośrodka funkcjonują: Dom Kultury w Tarnogórze, Wiejski Domu Kultury w Wirkowicach, Wiejski Domu Kultury w Wólce Orłowskiej, Gminne Centrum Kultury i Sportu w Izbicy oraz świetlice wiejskie w Kolonii Orłów Murowany, Stryjowie, Tarzymiechach, Orłowie Murowanym, Dworzyskach. Bieżąca działalność Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu to nieustanne tworzenie warunków dla alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego i rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez działalność kół zainteresowań, organizowanie cyklicznych konkursów i turniejów przy współpracy ze szkołami podstawowymi, organizowanie konkursów, szkoleń i warsztatów dla członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, rozwój piłki nożnej oraz działalność sekcji sportowych w ramach działalności Gminnego Centrum Kultury i Sportu oraz skateparku w Izbicy. Działająca w strukturze ośrodka Orkiestra Dęta jest chlubą gminy i uświetnia swoimi występami wszystkie ważniejsze święta i uroczystości gminne, parafialne, powiatowe.

Skip to content